บริษัท เฟมโตบิท จำกัด
เลขที่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 31 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย
โทร : 02-428-9404-6
แฟกซ์ : 02-428-9407
อีเมล์ : info@femtobit.co.th
เว็บไซต์ : www.femtobit.co.th
บุคคลติดต่อ :
คุณสาธิต รัตนอุไร โทร : 081-307-6220
คุณยุทธนา จารึกเรืองฉาย โทร : 080-975-4200
บริษัท เฟมโตบิท ออโตเมชั่น จำกัด
โทร : 02-428-9404-6
แฟกซ์ : 02-428-8453
อีเมล์ : fta@femtobit.co.th
บริษัท เฟมโตบิท สตีล จำกัด
โทร : 02-428-8604-6
แฟกซ์ : 02-428-8602-3
อีเมล์ : salesfts@femtobit.co.th
แบบฟอร์มติดต่อ :
ชื่อผู้ติดต่อ
รายละเอียด
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์